User Tools

Site Tools


16390-stilpnogaster-aemula-la-gi

Stilpnogaster aemula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stilpnogaster
Loài (species) S. aemula
Danh pháp hai phần
Stilpnogaster aemula
(Meigen, 1820)

Stilpnogaster aemula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stilpnogaster aemula được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stilpnogaster aemula tại Wikispecies
16390-stilpnogaster-aemula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)