User Tools

Site Tools


16391-stilpnogaster-auriannulatus-la-gi

Stilpnogaster auriannulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stilpnogaster
Loài (species) S. auriannulatus
Danh pháp hai phần
Stilpnogaster auriannulatus
Hine, 1906

Stilpnogaster auriannulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stilpnogaster auriannulatus được Hine miêu tả năm 1906.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stilpnogaster auriannulatus tại Wikispecies
16391-stilpnogaster-auriannulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)