User Tools

Site Tools


16393-stiphrolamyra-angularis-la-gi

Stiphrolamyra angularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stiphrolamyra
Loài (species) S. angularis
Danh pháp hai phần
Stiphrolamyra angularis
(Loew, 1858)

Stiphrolamyra angularis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stiphrolamyra angularis được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stiphrolamyra angularis tại Wikispecies
16393-stiphrolamyra-angularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)