User Tools

Site Tools


16394-stiphrolamyra-pleskei-la-gi

Stiphrolamyra pleskei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stiphrolamyra
Loài (species) S. pleskei
Danh pháp hai phần
Stiphrolamyra pleskei
Becker, 1913

Stiphrolamyra pleskei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stiphrolamyra pleskei được Becker miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stiphrolamyra pleskei tại Wikispecies
16394-stiphrolamyra-pleskei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)