User Tools

Site Tools


16397-stizolestes-eritrichus-la-gi

Stizolestes eritrichus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stizolestes
Loài (species) S. eritrichus
Danh pháp hai phần
Stizolestes eritrichus
Philippi, 1865

Stizolestes eritrichus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stizolestes eritrichus được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stizolestes eritrichus tại Wikispecies
16397-stizolestes-eritrichus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)