User Tools

Site Tools


16398-stizolestes-gayi-la-gi

Stizolestes gayi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stizolestes
Loài (species) S. gayi
Danh pháp hai phần
Stizolestes gayi
(Macquart, 1838)

Stizolestes gayi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stizolestes gayi được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stizolestes gayi tại Wikispecies
16398-stizolestes-gayi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)