User Tools

Site Tools


16417-storthyngomerus-minor-la-gi

Storthyngomerus minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Storthyngomerus
Loài (species) S. minor
Danh pháp hai phần
Storthyngomerus minor
Lindner, 1955

Storthyngomerus minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Storthyngomerus minor được Lindner miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Storthyngomerus minor tại Wikispecies
16417-storthyngomerus-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)