User Tools

Site Tools


16418-storthyngomerus-toroensis-la-gi

Storthyngomerus toroensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Storthyngomerus
Loài (species) S. toroensis
Danh pháp hai phần
Storthyngomerus toroensis
Oldroyd, 1970

Storthyngomerus toroensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Storthyngomerus toroensis được Oldroyd miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Storthyngomerus toroensis tại Wikispecies
16418-storthyngomerus-toroensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)