User Tools

Site Tools


16419-storthyngomerus-tridentatus-la-gi

Storthyngomerus tridentatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Storthyngomerus
Loài (species) S. tridentatus
Danh pháp hai phần
Storthyngomerus tridentatus
Fabricius, 1805

Storthyngomerus tridentatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Storthyngomerus tridentatus được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Storthyngomerus tridentatus tại Wikispecies
16419-storthyngomerus-tridentatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)