User Tools

Site Tools


16422-stra-a-la-gi

Straža là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Dolenjska của Slovenia. Straža có diện tích 28.5 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3661 người. Thủ phủ khu tự quản Straža đóng tại Straža[1].

16422-stra-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)