User Tools

Site Tools


16543-surselva-huy-n-la-gi

Huyện Surselva (tiếng Pháp: District du Surselva, tiếng Đức: Bezirk Surselva) là một huyện hành chính của Thụy Sĩ. Huyện này thuộc bang Graubünden. Huyện Surselva có diện tích 1261 km², dân số theo thống kê của cục thống kê Thụy Sĩ năm 1999 là 22166 người. Trung tâm của huyện đóng ở Ilanz. Mã của huyện là 1831.[2]

16543-surselva-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)