User Tools

Site Tools


16577-sveti-toma-la-gi

Sveti Tomaž là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Sveti Tomaž có diện tích 38.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2164 người. Thủ phủ khu tự quản Sveti Tomaž đóng tại Sveti Tomaž[1].

16577-sveti-toma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)