User Tools

Site Tools


16603-synolcus-aurulentus-la-gi

Synolcus aurulentus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Synolcus
Loài (species) S. aurulentus
Danh pháp hai phần
Synolcus aurulentus
Engel, 1929

Synolcus aurulentus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Synolcus aurulentus được Engel miêu tả năm 1929.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Synolcus aurulentus tại Wikispecies
16603-synolcus-aurulentus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)