User Tools

Site Tools


16604-synolcus-dubius-la-gi

Synolcus dubius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Synolcus
Loài (species) S. dubius
Danh pháp hai phần
Synolcus dubius
(Macquart, 1846)

Synolcus dubius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Synolcus dubius được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Synolcus dubius tại Wikispecies
16604-synolcus-dubius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)