User Tools

Site Tools


16605-synolcus-minor-la-gi

Synolcus minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Synolcus
Loài (species) S. minor
Danh pháp hai phần
Synolcus minor
Bromley, 1947

Synolcus minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Synolcus minor được Bromley miêu tả năm 1947.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Synolcus minor tại Wikispecies
16605-synolcus-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)