User Tools

Site Tools


16610-systellogaster-calceolata-la-gi

Systellogaster calceolata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Systellogaster
Loài (species) S. calceolata
Danh pháp hai phần
Systellogaster calceolata
Bigot, 1878

Systellogaster calceolata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Systellogaster calceolata được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Systellogaster calceolata tại Wikispecies
16610-systellogaster-calceolata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)