User Tools

Site Tools


16611-systellogaster-silacea-la-gi

Systellogaster silacea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Systellogaster
Loài (species) S. silacea
Danh pháp hai phần
Systellogaster silacea
Martin, 1975

Systellogaster silacea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Systellogaster silacea được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Systellogaster silacea tại Wikispecies
16611-systellogaster-silacea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)