User Tools

Site Tools


16624-t-ch-c-qu-n-i-la-gi

Cách tổ chức quân đội là cách cấu tạo của các lực lượng vũ trang của một quốc gia theo tiềm năng quân sự để đáp ứng chính sánh quốc phòng của quốc gia đó. Ở một vài nước, các lực lượng bán quân sự cũng trực thuộc lực lượng vũ trang quốc gia. Các lực lượng vũ trang mà không phải là một phần của các tổ chức quân sự hoặc bán quân sự, chẳng hạn như lực lượng nổi dậy, thường bắt chước theo các tổ chức quân sự, hoặc sử dụng các cấu trúc đặc biệt.

[[Hình:USN-JASDF ship and aircraft formations during ANNUALEX 2008 081119-N-7047S-140.jpg|thumb|Một đội hình hỗn hợp máy bay và tàu chiến trong một cuộc diễn tập quân sự giữa Hải quân Hoa Kỳ và [[Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản].]]

Ở hầu hết các nước, lực lượng vũ trang được chia thành ba hoặc bốn quân chủng: lục quân, hải quân, không quân.

Nhiều quốc gia có những biến thể về mô hình chuẩn từ ba hoặc bốn quân chủng cơ bản.

 • Brazil: Lục quân, Hải quân Brazil, Không quân Brazil
 • Canada: Lục quân, Hải quân Hoàng gia Canada, Không quân Hoàng gia Canada
 • Chile: Lục quân, Hải quân Chile, Không quân Chile, Cảnh sát Quốc gia
 • Ai Cập: Lục quân, Hải quân, Không quân, Phòng không
 • Đức: Lục quân, Hải quân, Không quân, Hội đồng Tham mưu, Joint Medical Services
 • Hungary: Lục quân, Không quân
 • Ấn Độ: Lục quân, Hải quân, Không quân, Strategic Missile Force, Coast Guard, Paramilitary Forces
 • Ý: Lục quân, Hải quân, Không quân, Military Police
 • Ba Lan: Lục quân, Hải quân, Không quân, Special Forces
 • Trung Quốc: Army, Hải quân, Không quân, Strategic Missile Force
 • Nam Phi: Lục quân, Hải quân, Không quân, Military Health Service
 • Hà Lan: Lục quân, Hải quân, Không quân, Military Police
 • Hoa Kỳ: Lục quân, Hải quân, Không quân, Marines, Coast Guard, National Guard
 • Venezuela: Army, Hải quân, Không quân, National Guard, National Militia
 • Việt Nam: Lục quân, Hải quân, Không quân, Biên phòng, Phòng vệ bờ biển, Phòng không, Cảnh sát, Dân quân.
16624-t-ch-c-qu-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)