User Tools

Site Tools


16651-t-o-d-i-ch-u-u-la-gi

Táo dại châu Âu (danh pháp hai phần: Malus sylvestris) là một loài thực vật thuộc chi Hải đường, họ Hoa hồng. Loài này được Mill. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1768.[1]

Táo dại châu Âu là loài bản địa từ châu Âu từ phía nam cũng như Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp là xa về phía bắc Scandinavia và Nga. tên khoa học của nó có nghĩa là "táo rừng", và cây hoang dã thật có gai.[2][3]

  1. ^ The Plant List (2010). “Malus sylvestris. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2013. 
  2. ^ Velasco R., Zharkikh A., Affourtit J. et al., The genome of the domesticated apple (Malus × domestica Borkh.) Nature Genetics, 2010, 42, 10, 833
  3. ^ Coart, E., Van Glabeke, S., De Loose, M., Larsen, A.S., Roldán-Ruiz, I. 2006. Chloroplast diversity in the genus Malus: new insights into the relationship between the European wild apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) and the domesticated apple (Malus domestica Borkh.). Mol. Ecol. 15(8): 2171-82.
16651-t-o-d-i-ch-u-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)