User Tools

Site Tools


16658-t-p-o-n-qu-n-c-l-p-duy-n-h-i-la-gi

Tập đoàn quân độc lập Duyên hải (tiếng Nga: Приморская армия), hay Binh đoàn độc lập Duyên hải, là một đơn vị quân đội cấp tập đoàn quân thuộc quân đội Liên Xô đã tham chiến trong chiến tranh Xô-Đức (1941-45). Nó được thành lập vào ngày 18 tháng 7 năm 1941 từ lực lượng của Cụm tác chiến Duyên hải số 9 theo lệnh của Phương diện quân Nam. Đến tháng 7 năm 1942 nó bị giải tán và lực lượng của TDQ được sát nhập vào các đơn vị khác. Đến tháng 11 năm 1943, nó được tái lập từ lực lượng của Phương diện quân Bắc Kavkaz và tồn tại cho đến hết chiến tranh.

16658-t-p-o-n-qu-n-c-l-p-duy-n-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)